Stål/hybrid

Stålkjerne er noe av det mest brukte innen strenger til kontrabass. I tillegg brukes det ofte metall rundt som enten er (rustfritt) stål eller nikkel. Stål er det som gir mest topp og detaljer i lyden, mens nikkel er noe mildere. Dessuten vil nikkel ofte oksidere med tiden, noe som gir en gradvis “varmere”, mer bass-fokusert tone. De er også noe vennligere for hendene, ved lengre tids spilling. Strenger med stål-kjerne brukes både til stryk og plukk (archo og pizzicato). Denne typen er standard-strengen for mange bassister.

Alle strengesett du finner her er i 3/4-mensur og standard/orkester-stemming, med mindre annet er oppgitt. På enkelte sett er det egen nedtrekksmeny, hvor du kan velge mensur